Endringsloggen viser til side hvor dokumentasjon er oppdatert.

Dato Endring i dokumentasjon Link i dokumentasjon
02.07.2020 Oppdatert versjon konkursvarsel fra 1.1.0 til 1.1.1. Ny versjon av varselet inneholder ny type: “Avslutning” med innstillingsdato og avslutningskode. Datamodell

API-spesifikasjon