Alle forsikringsselskaper som har implementert Syke- og Uføreopplysninger fra NAV skal inkorporere forvaltningsrutinene i deres interne rutiner. Det er nødvendig at forsikringsselskapene som implementerer denne løsningen lager egne rutiner og systemer, slik at rutinene beskrevet under skal fungere.


Tjeneste Beskrivelse Link
Syke- og Uføreopplysninger fra NAV Forvaltningsprosesser Link