Kriterier for bruk av SSU

For å ta i bruk SSU må virksomheten tilfredsstille følgende kriterier

Registrering

Send utfyllt registreringsskjema til DSOP@bits.no for å starte prosessen for å implementere SSU

Onboardingsprosessen

For å sikre en god integrasjon med Altinn, Digdir og NAV, samt en god implementering av tjenestene under Syke og uføreopplysninger fra NAV (heretter kalt SSU) prosessene, bør selskapene følge prosjektets anbefalte onboardingprosess slik den er beskrevet under.

Onboarding for et selskap består av 4 faser:

Prosess Beskrivelse
A-forberedelse Lese dokumentasjon og vurdere hvordan dette berører selskapet og hvordan arbeidet skal organiseres - og når. Igangsette nødvendige tekniske interne bestillinger.
B-Registrering og signering av vilkår Selskapene registrerer seg hos Bits. Bits administrerer signering av avtalene som koordinatoransvarlig i denne fasen.
C- Integrasjon Selskapene integrerer seg med Altinns samtykkeløsning, Digdir og NAV, og utfører nødvendige integrasjonstester før overgangen til produksjon.
D-Produksjon Selskapene går over til produksjon og må selv velge hvordan den nye løsningen skal lanseres i markedet.

I de neste kapitlene er det også presentert anbefalinger om hvem som burde fullføre hvilke oppgaver:

  • IT: IT-spesifikke oppgaver.
  • Forretning: Oppgaver for forretningssiden som vil implementere SSU.
  • Alle: Alle de ovenfor nevnte miljøene.

A-Forberedelse

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som skal/bør utføres før selskapet går til registrering og avtaleinngåelse (B).

Oppgaver    
A-1 Gå gjennom onboardingspresentasjonen for å forstå hva SSU kan bety for selskapet og hva som må til for å lykkes (Alle) Presentasjon SSU
A-2 Gå gjennom presentasjonen av SSU-prosessene for å forstå trinnene selskapene må implementere i SSU (Alle) Introduksjon til prosessen
A-3 Bestille test- og produksjonsvirksomhetssertifikat (tot. 2 stk) for selskapet (forretning/IT). Det er mulig å gjenbruke eksisterende test- og produksjonsvirksomhetssertifikat fra selskapet. Selskapet må ha gyldig test- og produksjonsvirksomhetssertifikat fra enten:
Buypass
eller
Commfides

Les mer om virksomhetssertifikat her.
A-4 Sette seg inn i integrasjoner og nødvendige forutsetninger for å benytte Maskinporten. (Forretning/IT)


* Selskapet må signere brukervilkår før de kan ta i bruk Digdir’s selvbetjeningsportal
Maskinporten brukes til å autentisere Selskapet og autorisere tilgang til NAV sine API’er.
Digdir-Ta i bruk maskinporten

Digdir-Signering private brukervilkår

API Spesifikasjon Maskinporten
Selskapene skal benytte VER2 miljø. URLer og andre parameter finner du under Metadata
A-5 Tilrettelegge for neste fase ved å bestille nødvendige brannmur-åpninger for både test og produksjon (IT). Dette er selskapets-intern bestilling.
A-6 Lese og forstå dokumentasjonen om Altinns samtykkeløsning. (IT) Se Altinns Samtykkeløsning

Informasjon Kom igang med REST API
A-7 Lese og forstå dokumentasjonen fra NAV:
- API - referanse (IT)
- Begreper for tjenestene (Alle)
Se NAV API Portal

Tjenesten har følgende API’er:
AAP:
- Vedtaksliste
- Meldekort

Uføretrygd

B-Registrering og signering av avtaler og vilkår

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som må være gjort før selskapet går over til integrasjon.

Oppgaver    
B-1 Selskapene registrerer seg på bits.no - Registreringskjema sendes til DSOP@bits.no.

- Bits verifiserer innholdet i skjemaet,registrerer og behandler søknaden.
B-2 Selskapet blir kontaktet av Bits for å starte elektronisk avtaleinngåelse.(Forretning).

Nødvendig for å kobles til NAV og kunne hente data.
Signering gjøres via signant.no.
B-3 Tilgang til Brønnøysundregistrenes test- og produksjonsmiljø. (IT) Bits bestiller API-nøklene på vegne av selskapet, og Brønnøysundregistrene sender nøklene direkte til selskapet. API-nøklene er nødvendig for å kunne benytte samtykkeløsningen.
B-4 Tilgang til NAV’s testmiljø Når avtalene er signert bestiller Bits tilgang til NAV’s testmiljø og sender bekreftelse til selskapet når tilgangen er opprettet.
B-5 Registrering i NAV og innhenting av subscription key API portal
Følg stegene for opprettelse av abonnement.

C-Integrasjon

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som må være gjort før selskapet går over til produksjon.

Oppgaver    
C-1 Gjennomføre integrasjonstesten og dokumentere den i rapport-malen (IT). Se Integrasjontest og gjennomføre alle testcaser samt lage rapport. Testpersoner for integrasjonstesten.

Selskapene skal kunne fremvise rapporten dersom NAV, Altinn, Digdir eller Bits ber om det.
C-2 Informere Bits når integrasjon i test er gjennomført (IT/Forretning) Send e-post til Bits ved DSOP@bits.no eller via saksbehandlingsportalen med bekreftelse av følgende:

- Integrasjonstest er fullført
- Rapport for integrasjonstest er laget
- Verifiser domene(r) som skal registreres for produksjonsmiljø.
C-3 Abonnere på feeds fra Altinn (Alle) Driftsvarsel Altinn

D – Produksjon

I dette kapittelet finner du oversikt over oppgaver som bør gjøres ifbm. med produksjon.

Oppgaver    
D-1 Kontakte Bits for å få tilgang til produksjon (Forretning)
Koble til prod i selvbetjeningsportalen (maskinporten)
(Teknisk) Se C-2

Selvbetjeningsportalen
D-2 Sikre at samtykketeksten (DelegationContext) er ihht. kravet fra NAV. (IT/Forretning) Integrere seg mot Samtykkeløsningen

se NAV’s Samtykke URL parametere
D-3 Det anbefales at selskapene kjører først noen søknader med ansatte og utvalgte kunder/brukere for å bli kjent med data og teste sine rutiner. Varigheten på denne fasen er avhengig av både volum (som er nødvendig for å teste/verifisere den nye prosessen) og behandlingskompleksiteten selskapene har valgt.

Tilpasninger

Oppgaver som med fordel kan være gjort i forkant av integrasjon.  
- Det anbefales at selskapene gjennomfører en brukertest for å kunne se hvordan brukere reagerer til den nye måten melde å søke/melde sin forsikring.

- Strategi for digitalisering av utbetaling av forsikring i forsikringsselskapet.
 

Endringslogg

Dato Endring i dokumentasjon
05.01.2021 Onboardingsprosess A-4