Kriterier for bruk av SSU

For å ta i bruk SSU må virksomheten tilfredsstille følgende kriterier

Registrering

Send utfyllt registreringsskjema til DSOP@bits.no for å starte prosessen for å implementere SSU

Onboardingsprosessen

For å sikre en god integrasjon med Altinn (/Brønnøysundregistrene), Difi og NAV, samt en god implementering av tjenestene under Syke og uføreopplysninger fra NAV (heretter kalt SSU) prosessene, bør selskapene følge prosjektets anbefalte onboardingprosess slik den er beskrevet under.

Onboarding for et selskap består av 4 faser:

Prosess Beskrivelse
A-forberedelse Lese dokumentasjon og vurdere hvordan dette berører selskapet og hvordan arbeidet skal organiseres - og når. Igangsette nødvendige tekniske interne bestillinger.
B-Registrering og signering av vilkår Selskapene registrerer seg hos Bits. Bits administerer signering av avtalene som koordinatoransvarlig i denne fasen.
C- Integrasjon Selskapene integrerer seg med Altinns samtykkeløsning, Difi og NAV, og utfører nødvendige integrasjonstester før overgangen til produksjon.
D-Produksjon Selskapene går over til produksjon og må selv velge hvordan den nye løsningen skal lanseres i markedet.

I de neste kapitlene er det også presentert anbefalinger om hvem som burde fullføre hvilke oppgaver:

  • IT: IT-spesifikke oppgaver.
  • Forretning: Oppgaver for forretningssiden som vil implementere SSU.
  • Alle: Alle de ovenfor nevnte miljøene.

A-Forberedelse

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som skal/bør utføres før finansforetaket går til registrering og avtaleinngåelse (B).

Oppgaver    
A-1 Gå gjennom onboardingspresentasjonen for å forstå hva SSU kan bety for selskapet og hva som må til for å lykkes (Alle) Se Presentasjonen til SSU
A-2 Gå gjennom presentasjonen av SSU-prosessene for å forstå trinnene selskapene må implementere i SSU (Alle) Se Introduksjon til prosessen
A-3 Bestille test- og produksjonsvirksomhetssertifikat for finansforetak (forretning/IT). Det er mulig å gjenbruke eksisterende test- og produksjonsvirksomhetssertifikat fra selskapet. Finansforetaket må ha gyldig test- og produksjonsvirksomhetssertifikat fra enten:
Buypass
eller
Commfides
A-4 Sette seg inn i integrasjoner og nødvendige forutsetninger for å benytte Maskinporten i Difi ID-porten. (Forretning/IT)


* Selskapet må signere brukervilkår før de kan ta i bruk Difi’s selvbetjeningsportal
Maskinporten brukes til å autentisere Selskapet og autorisere tilgang til NAV sine API’er.
Difi-Ta i bruk maskinporten og følg trinnene («HVEM GJØR HVA?»).

Difi-Signering private brukervilkår og les hvordan
Signere i Difi?

API Spesifikasjon Maskinporten
A-5 Tilrettelegge for neste fase ved å bestille nødvendige utviklings- og testmiljøer (IT). Dette er en selskapets-intern bestilling.
A-6 Tilrettelegge for neste fase ved å bestille nødvendige brannmur-åpninger for både test og produksjon (IT). Dette er en selskapets-intern bestilling.
A-7 Lese og forstå dokumentasjonen om Altinns samtykkeløsning. (IT) Se på Altinns Samtykkeløsning
A-8 Lese og forstå dokumentasjonen fra NAV:
- API- referanse (IT)
- Begreper for tjenestene (Alle)
Se på NAV API Portal

Tjenesten har følgende API’er:
AAP:
- Vedtaksliste
- Meldekort

Uføretrygd
A-9 Testdata for tjenestene: -Arbeidsavklaringspenger (AAP)
- Uføretrygd

Testbrukere påloggingsmekanise:

BankID   Min ID  
Engangskode Passord Passord PIN kode
otp qwer1234 password01 12345

B-Registrering og signering av avtaler og vilkår

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som må være gjort før selskapet går over til integrasjon.

Oppgaver    
B-1 Selskapene registrerer seg på bits.no - Registreringskjema sendes til DSOP@bits.no.

- Bits verifiserer innholdet i skjemaet samt registrerer og behandler søknaden.

- Bits vil på bakgrunn av godkjent registreringsskjema tildele rettigheter i testmiljø.
B-2 Selskapene venter å bli kontaktet av Bits for å starte avtaleinngåelsen.

Selskapet blir kontaktet av Bits for å starte elektronisk avtaleinngåelse (e-post fra signant.no til oppgitt signatar i registreringsskjemaet).(Forretning)
Nødvendig for å kobles til NAV og kunne hente data. Signering gjøres via Signant.no.

Signant er en tjeneste som brukes for å signere elektroniske dokumenter ved bruk av elektronisk id.
B-3 Tilgang til Brønnøysundregistrenes test- og produksjonsmiljø. (IT) Bits bestiller API-nøklene på vegne av selskapet, og Brønnøysundregistrene sender nøklene direkte til selskapet. API-nøklene er nødvendig for å kunne benytte samtykkeløsningen.

C-Integrasjon

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som må være gjort før selskapet går over til produksjon.

Oppgaver    
C-1 Gjennomføre integrasjonstesten og dokumentere den i rapport-malen (IT). UNDER ARBEID
C-2 Informere Bits når integrasjon i test er gjennomført (IT/Forretning) Sende en mail til Bits ved DSOP@bits.no eller via saksbehandlingsportalen med bekreftelse av følgende:

- Integrasjonstest er fullført
- Rapport for integrasjonstest er laget
- Verifisere domene(r) som skal registreres for produksjonsmiljø.
C-3 Abonnere på feeds fra Altinn (Alle) Driftsvarsel Altinn

D – Produksjon

I dette kapittelet finner du oversikt over oppgaver som bør gjøres ifbm. med produksjon.

Oppgaver    
D-1 Kontakte Bits for å få tilgang til produksjon (Forretning) Samt koble til i prod i selvbetjeningsportalen (maskinporten). (Teknisk) Se C-2
D-2 Sikre at samtykketeksten (DelegationContext) er ihht. kravet fra NAV. (IT/Forretning) Se påkrevd Samtykketekst til SSU

Integrere seg mot Samtykkeløsningen se NAV’s Samtykke URL parametere
D-3 Det anbefales at selskapene kjører først noen søknader med ansatte og utvalgte kunder/brukere for å bli kjent med data og teste sine rutiner. Varigheten på denne fasen er avhengig av både volum (som er nødvendig for å teste/verifisere den nye prosessen) og behandlingskompleksiteten selskapene har valgt.

Tilpasninger

Oppgaver som med fordel kan være gjort i forkant av integrasjon.  
- Det anbefales at selskapene gjennomfører en brukertest for å kunne se hvordan brukere reagerer til den nye måten melde å søke/melde sin forsikring.

- Strategi for digitalisering av utbetaling av forsikring i forsikringsselskapet.