Samtykkebasert lånesøknad (SBL) er mekanismen som muliggjør digital innhenting av skattegrunnlag og inntektsdata hos Skatteetaten med samtykkeløsning fra Altinn.

SBL skal sikre en god kundeopplevelse for lånesøkeren ved at låneprosessen blir enklere og tryggere. I tillegg bidrar løsningen til økt personvern, ved at lånesøker kun deler den informasjonen som er nødvendig for å behandle lånesøknaden.

alt text

Presentasjon om SBL og detaljert gjennomgang av prosessene til tjenesten

Kriterier for bruk av SBL

For å kunne hente både skattegrunnlag og lønnsopplysninger digitalt med samtykke hos Skatteetaten for bruk til kredittscoring må finansinstitusjoner tilfredsstille følgende kriterier:

Bruk av samtykkeløsningen til å innhente informasjon fra Skatteetaten begrenses til egne kredittsøknader og til å behandle søknader om følgende typer kreditt/lån:

  • Lån med pant i eiendom
  • Lån med pant i andre formuesgoder enn fast eiendom
  • Usikrede lån (kredittkort og forbrukslån)

Det er besluttet at kun finansforetak som har konsesjon etter finansforetaksloven §§ 2-7, 2-8 og 2-9 kan ta i bruk SBL.

Finansnæringen forplikter seg til å delta i de ulike DSOP initiativene basert på behandling i hovedstyret i Finans Norge. Knyttet til SBL presiseres forpliktelsen til å implementere følgende tjenester:

Tjenestene må være klar for produksjon senest 6 måneder etter finansforetaket får tilgang til produksjonsmiljø for SBL.

Kvalitet på opplysningene

Opplysningene som distribueres av Skatteetaten er primært samlet for å løse Skatteetatens lovpålagte oppgaver – ikke for distribusjon til eksterne parter. Dermed kan opplysningene som er tilgjengeliggjort gjennom SBL være gjenstand for feil fra Skatteetaten. Opplysningenes korrekthet kan derfor ikke garanteres av Skatteetaten.

Det er hvert enkelt finansforetak sitt ansvar å vurdere om det er behov for ytterligere verifisering av opplysningene til deres bruk, på det tidspunktet opplysningene benyttes.

Privat kausjonist på bedriftslån

I forbindelse med håndtering av korona-krisen har Bits mottatt forespørsel fra en bank om å benytte Samtykkebasert Lånesøknad (SBL) til ett ekstra formål enn det som er tillatt i dag. Dersom en bedrift har problemer grunnet korona-krisen, er det ønske om å benytte SBL til å innhente skattegrunnlag og inntektsdata for en privatperson som ønsker å stille som kausjonist for et lån som gis til bedriften. Disse opplysningene innhentes manuelt til dette formål i dag, men ikke via SBL da det ikke er tillatt. Bits har tatt ønsket videre med Skatteetaten og det er besluttet at Samtykkebasert Lånesøknad, i forbindelse med korona-krisen, kan benyttes til å innhente skattegrunnlag og inntektsdata for en privatperson som ønsker å stille som kausjonist for et lån som gis til en bedrift. Å benytte SBL til dette formål er en midlertidig tillatelse som skal hjelpe finansforetak å redusere tiden de bruker på saksbehandling som er ekstra viktig i disse dager. Samtykkebasert Lånesøknad er dermed begrenset til følgende kriterier og er midlertidig utvidet med ett ekstra formål:

Bruk av samtykkeløsningen til å innhente informasjon fra Skatteetaten begrenses til egne kredittsøknader og til å behandle søknader om følgende typer kreditt/lån:

  • Lån med pant i eiendom
  • Lån med pant i andre formuesgoder enn fast eiendom
  • Usikrede lån (kredittkort og forbrukslån)
  • Midlertidig bruk av SBL til innhenting av lønns- og skattedata for privatkunder i lånesaker hvor kunden ønsker å stille privat kausjon tilknyttet bedriftslån.

For at samtykketekst skal passe til alle typer lån som er beskrevet over, må delegationContext/requestMessage (samtykketeksten) endres til følgende for bruk av SBL:

Ved å samtykke, gir du Skatteetaten rett til å utlevere opplysninger om deg direkte til (banknavn). Banken får opplysningene for å behandle søknad om finansiering

Samtykketekst må endres før SBL kan benyttes til privat kausjon tilknyttet bedriftslån. Den nye samtykketeksten kan benyttes til alle formål. Punkt 4 i uthevet skrift ovenfor er en midlertidig tillatelse for å håndtere korona-krisen bedre. Det er kun tillatt å benytte SBL til dette formål til og med 01.12.2020.

Bits understreker at de samme retningslinjene som foreligger for SBL fra før fremdeles gjelder. Finansforetak er fremdeles pliktig å gjøre en egen vurdering av data de mottar fra Skatteetaten.

Oversikt finansinstitusjoner SBL

Liste over finansinstitusjoner som har implementert SBL og er påkoblet Skatteetatens produksjonsmiljø

Fagutvalg SBL

Mandat til fagutvalg for Samtykkebasert Lånesøknad finnes her.

Endringslogg

Dato Endring i dokumentasjon
09.10.2020 Presisert hvilke konsesjoner finansforetak må ha for å få tilgang til SBL
13.10.2020 Lagt til nytt punkt: Kvalitet på opplysningene