Samtykkebasert lånesøknad (SBL) er mekanismen som muliggjør digital innhenting av skattegrunnlag og inntektsdata hos Skatteetaten med samtykkeløsning fra Altinn.

SBL skal sikre en god kundeopplevelse for lånesøkeren ved at låneprosessen blir enklere og tryggere. I tillegg bidrar løsningen til økt personvern, ved at lånesøker kun deler den informasjonen som er nødvendig for å behandle lånesøknaden.

alt text

Presentasjon om SBL og detaljert gjennomgang av prosessene til tjenesten

Kriterier for bruk av SBL

For å kunne hente både skattegrunnlag og lønnsopplysninger digitalt med samtykke hos Skatteetaten for bruk til kredittscoring må finansinstitusjoner tilfredsstille følgende kriterier:

Bruk av samtykkeløsningen til å innhente informasjon fra Skatteetaten begrenses til egne kredittsøknader og til å behandle søknader om følgende typer kreditt/lån:

  • Lån med pant i eiendom
  • Lån med pant i andre formuesgoder enn fast eiendom
  • Usikrede lån (kredittkort og forbrukslån)

Det er besluttet at kun finansforetak, som har konsesjon etter finansforetakslovens kapittel 2, kan ta i bruk SBL.

Finansnæringen forplikter seg til å delta i de ulike DSOP initiativene basert på behandling i hovedstyret i Finans Norge. Knyttet til SBL presiseres forpliktelsen til å implementere følgende tjenester:

Tjenestene må være klar for produksjon senest 6 måneder etter finansforetaket får tilgang til produksjonsmiljø for SBL.

Oversikt finansinstitusjoner SBL

Liste over finansinstitusjoner som har implementert SBL og er påkoblet Skatteetatens produksjonsmiljø

Fagutvalg SBL