Formål

Fagutvalget representerer finansnæringen som en felles bransje i DSOP-sammenheng. Fagutvalget er en arena for informasjonsutveksling og prosessere endringsønsker, samt håndtere kommende endringer fra offentlig sektor. Eksempel på en kommende endring er at nye feltverdier blir lagt til tjenestene som følge av lovendring. Fagutvalget skal ha som mål å bidra til at realiserte DSOP-tjenester forblir bærekraftige og at det gode samarbeidet med offentlig sektor vedvarer. Det er dermed essensielt at det vises vilje til løse utfordringer og finne felles løsninger.

Det vil også være mulighet for offentlig sektor å spille inn endringsønsker til fagutvalget, samt mulighet for dem å delta i møtene hvor de kan komme med sine vurderinger rundt gjennomførbarhet av ulike forslag og kan diskutere alternative løsninger.

Fagutvalget er ikke være et beslutningsorgan, men skal videreføre finansnæringens anbefaling angående endringsønsker til DSOP sin Referansegruppe Bank eller Referansegruppe Forsikring. Relevant Referansegruppe foretar så en beslutning om endringsønsket skal tas videre til offentlig sektor for behandling. Dette resulterer i at Bits får et godt grunnlag til å videreformidle endringsønskene til offentlig sektor.

Mandater

Fagutvalg finansforetak som datakonsumenter - V 1.1., og er gjeldende for følgende tjenester:

  • Samtykkebasert lånesøknad
  • Saldo på studielån

Fagutvalg forsikringsselskap som datakonsumenter - V 1.1, og er gjeldende for følgende tjenester:

  • Syke -og uføreopplysninger fra NAV
  • Data for ajouhold av OTP i privat sektor

Deltagelse

Alle finansforetak eller forsikringsselskap som er interessert i å delta aktivt med ressurser i DSOP-samarbeidet kan delta. Deltaker representerer finansforetaket/forsikringsselskp eller gruppering av flere finansforetak.

For å bli medlem i fagutvalget må finansforetakene eller forsikringsselskap melde en kontaktperson til DSOP@bits.no slik at Bits kan kommunisere med finansforetaket/forsikringsselskapet og innkalle til fagutvalgsmøter. Følgende informasjon må sendes inn:

  • Navn på deltaker:
  • Finansinstitusjon:
  • E-post:
  • Mobilnummer:
  • Fagutvalget hvor det ønskes deltakelse: