Endringer i inntekts API

Oversikt over endringer fra Skatteetaten vedrørende skatteoppgjøret for 2022. (NB: Det er kun endringer i henhold til inntekts APIet som er relevant for tjenesten Data for ajourhold OTP).
Excel-oversikt
Open API Specification - 17.01.2023
Open API Specification - 17.02.2023

Open API - Swaggerhub

Skatteetaten flyttet sine API-spesifikasjoner til Open API i sommer 2022. Det betyr at tjenesten ikke lenger baserer seg på XSD men vil basere seg på Open API spec JSON skjema, se linker under for API’ene:
Inntekt API
Intektsmottakere
Tjenestepensjonsavtale