Integrasjonstest

Integrasjonstesten består av testcaser som må gjennomføres før selskapet kan autoriseres for NAV sitt produksjonsmiljø.
Last ned Integrasjontest

Når integrasjonstest er utført må følgende rapport fylles ut.
Last ned rapport

Testbrukere

Testdata for tjenestene:
-Arbeidsavklaringspenger (AAP)
-Uføretrygd

Testbrukere påloggingsmekanisme:

BankID   Min ID  
Engangskode Passord Passord PIN kode
otp qwer1234 password01 12345

Endringslogg

Dato Endring Ansvarlig