NAV’s API portal

NAVs Github

API: Arbeidsforholdsopplysninger

Informasjonsmodell

Dataelementer fra Aa-registeret
Dataelementer som har et kodeverk

Testdata

Skatteetaten og NAV tilbyr syntetiske testdata og testdataene vil henge sammen på tvers av API’ene som leveres for denne tjenesten.

Formålet med testdataene:

  • Understøtte integrasjonstest mellom NAV, Skatteetaten og Pensjonsinnretningene.
  • Fokus for integrasjonstesten er på grønne løp, og dataene er ikke ment å representere noen uttømmende funksjonell bredde.
  • For funksjonell testing forventes det at det enkelte pensjonsinnretning selv tilrettelegger

Link til tjenestens testdata finnes her.

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon