Endringsloggen viser til side hvor dokumentasjon er oppdatert.

Dato Endring i dokumentasjon
07.12.2020 Om tjenesten
09.10.2020 Om tjenesten
24.09.2020 Onboarding
29.06.2020 Integrasjonstest
31.01.2022 Endringer for tjenesten
08.02.2022 Endringer for tjenesten
14.02.2022 Endringer for tjenesten
17.02.2022 Endringer for tjenesten
10.03.2022 Endringer for tjenesten
17.03.2022 Endringer for tjenesten
18.03.2022 Endringer for tjenesten
06.04.2022 Endringer for tjenesten
04.05.2022 Onboarding
04.05.2022 Integrasjonstest
11.05.2022 Endringer for tjenesten
27.06.2022 Onboarding
29.11.2022 Onboarding