Alle pensjonsinnretninger som har implementert Data for ajourhold av OTP i privat sektor skal inkorporere forvaltningsrutinene i deres interne rutiner. Det er nødvendig at pensjonsinnretningen som implementerer denne løsningen lager egne rutiner og systemer, slik at rutinene beskrevet under skal fungere.

NB! Endringsønsker (E) som nevnes i forvaltningsrutinen er under arbeid og ikke endelig.


Tjeneste Beskrivelse Link
Data for ajourhold av OTP i privat sektor Forvaltningsprosesser Link
Data for ajourhold av OTP i privat sektor Enkel API flyt Link

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon