FAQ oppdateres fortløpende. Send e-post til DSOP@bits.no dersom FAQ ikke besvarer ditt spørsmål.

Hvilke scopes brukes i Maskinporten?

Tilgang til Skatteetatens scope må tildeles av Skatteetaten.

API-tilbyder API Scope
Skatteetaten Inntektsmottaker skatteetaten:inntekt
Skatteetaten Inntektsmottakere skatteetaten:inntektsmottakere
Skatteetaten Tjenestepensjonsavtale skatteetaten:tjenestepensjonsavtale
NAV Arbeidsforholdsopplysninger nav:aareg/v1/arbeidsforhold/otp

Oversikt over feilkoder

Inntektsmottaker

Inntektsmottakere

Tjenestepensjonsavtale

Arbeidsforholdsopplysninger

Virksomhetssertifikat

Organisasjonsnummer i virsomhetssertifikat
Virskomhetssertifikater inneholder virksomheten sitt organisasjonsnummer. Virksomhetens organisasjonsnummer er også nøkkelen som Skatteetaten forholder seg til. Det er derfor nødvendig at virksomhetssertifikatet fra samme organisasjon benyttes som den som har det avtalemessige forholdet med Skatteetaten.

Prodsertifikat i test eller motsatt?
I testmiljø må man bruke test-virksomhetssertifikat. I produksjonsmiljø må virksomhetssertifikat for produksjon benyttes.
Les mer om virksomhetssertifikat her

Avvik mellom inntektsmottaker og inntektsmottakere API

Inntektsmottakere-tjenesten returnerer arbeidstaker i listen for opplysningspliktig, men når vi ber om data fra Inntektsmottaker får vi tilbake kode=IM-010, melding=Fant ingen informasjon for gitt identifikator og periode. Det ser ikke ut som inntektsmottakere og inntektsmottaker er i sync. Hvis medlemmet ikke har mottatt inntekt fra NAV, opplysningspliktig eller annen pensjon/ytelser, så burde den ikke vises i listetjenesten heller.

Årsaken til at det returneres personer som det ikke er inntekt på er at Innteksmottakere-API returnerer en liste med identifikatorer på personer som er rapportert av opplysningspliktig i perioden det spørres på. En a-melding inneholder ulike typer informasjon, så det kan (ganske ofte) skje at en person er innrapportert uten inntekt. Inntektsmottakere-API sjekker kun om det har kommet inn en a-melding på personen for den gitte perioden, mens innteksmottaker-API sjekker om personen har inntekt.

Hvor lang gyldighet er det på Maskinporten-token?

120 sekunder.

Hvilken rettighet i Altinn skal delegeres til tredjepart/leverandør?

 • Inntekt API - På vegne av
 • Inntektsmottakere API
 • Tjenestepensjonsavtale API
 • Aa-registeret OTP API

Se prosess B-7 i onboardingsguide for veiledning.

For- og etternavn på inntektsmottaker

Inntektsmottaker API lever ikke ut navn i responsen, kun personidentifikator (f.nr. eller d-nummer). Personidentifikatoren kan brukes videre mot Folkeregisteret for å hente ut navn.

Avvik i respons fra Skatteetaten og NAV

Det er scenarier hvor det vil være avvik mellom hva som returneres fra NAV og Skatteetaten, siden kriteriene for hva som blir returnert er forskjellige. Skatteetaten returnerer informasjon basert på rapporteringsperiode, mens NAV returnerer basert på om arbeidsforholdet er aktivt i perioden det spørres på.

Pensjonsinnretningene bør spørre på flere måneder, for å fange opp tilfeller hvor det rapporteres en sluttdato tilbake i tid eller at NAV setter en maskinell sluttdato tilbake i tid.

Eksempel
Timer som ble rapportert i a-melding for januar er rapportert på et arbeidsforhold som i samme a-melding er rapportert med sluttdato 31.12.2020. Dette arbeidsforholdet vil ikke bli med i responsen når pensjonsinnretningen spør på januar, siden det ikke er aktivt i januar. Siden arbeidsforholdet ikke er med, vil heller ikke timene være med i responsen. Men fra Skatteetaten vil timene bli returnert, siden de rapportert for rapporteringsmåned januar.

Avtaleforhold og virkningsperiode

Forutsetning for utlevering

Opplysningspliktig må ha rapportert at de har avtale med pensjonsinnretningen.

Pensjonsinnretningen må ha rapportert om avtalen med opplysningspliktig, inkludert dato for avtaleinngåelse.

Tidspunkt det tillates henting
Pensjonsinnretningen kan aldri hente opplysninger før opplysningspliktig og pensjonsinnretningen har rapportert om avtaleforholdet.

Pensjonsinnretningen kan hente opplysninger på hvilket som helst tidspunkt etter at avtalen har opphørt, så lenge hentingen følger reglene for kalendermånedene som tillates hentet.

Om avtaleforhold
Avtaleforholdet omfatter kalendermåneder der både opplysningspliktig og pensjonsinnretningen har rapportert at de har en avtale.

Tidligste kalendermåned i et avtaleforhold er 01-2021.

Om virkningsperiode
Virkningsperioden for et gjensidig avtaleforhold omfatter kalendermåneder der både opplysningspliktig og pensjonsinnretningen har rapportert at de har en avtale, og 15 måneder før og 1 måned etter hver kalendermåned.

Tidligste kalendermåned i en virkningsperiode er 01-2020.

I tjenesten Inntektsmottakere må perioden det spørres på være innenfor avtaleforholdet.

Eksempler
Virkningsperioder med eksempler.

Koder for sluttårsak

6 koder for slutt årsak:

 • arbeidsforholdetSkulleAldriVaertRapportert
 • arbeidsgiverHarSagtOppArbeidstaker
 • arbeidstakerHarSagtOppSelv
 • byttetLoenssystemEllerRegnskapsfoerer
 • endringIOrganisasjonsstrukturEllerByttetJobbInternt
 • kontraktEngasjementEllerVikariatErUtloept

Mer informasjon finnes i nyhetsbrevet for A-ordningen

Skjerming

Man kan spørre på inntekter til en skjermet person, men i praksis så vil man aldri gjøre det fordi inntektsmottakere ikke vil returnere data på dem. Man vil kun få beskjed om at personen er skjermet.
Men det er mulig å spørre på andre personer enn de som returneres fra inntektsmottakere, som kan være aktuelt hvis man spør om en periode som er tidligere enn det man får inntektsmottakere for. Dette er ikke en bekreftelse eller avkreftelse på at inntektsmottakeren har mottatt inntekter fra den opplysningspliktige - uavhengig om inntektsmottakeren er skjermet eller ikke.

Er ansattnummer en del av arbeidsforholdId?

Nei, ansattnummer er ikke en del av A-meldingen Arbeidsforhold-id kan være hva som helst - bokstaver (A-Z) eller tall - uten noen sammenheng med andre data. Den kan også være “tom” (null) for eldre arbeidsforhold - den er påkrevd nå

Permittering

I responsen fra Nav er permitteringer en liste. Dermed kan man få to “aktive” permitteringer, men er det logisk å få det?

 • Man kan har flere permisjoner - da de kan ha ulike perioder. De kan også ha ulik prosent - selv om periodene overlapper (f.eks. 50% velferdspermisjon og 50% fødselspermisjon) M.a.o. så må Pensjonsinnretningen kunne håndtere flere permisjoner - også hvis det er overlapp.
 • Permisjon og permittering er egentlig det samme - de rapporteres bare med ulik type i A-meldingen. Logikk for håndtering av permisjoner og permitteringer =håndtere dette som permisjoner. Det jobbes kontinuerlig med forbedring av datakvalitet i Aa-registeret, men det vil kunne forekomme som ulogiske data.

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
12.01.2022 Oppdatert i FAQ med; kode sluttårsak, skjerming, er ansattnummer en del av arbeidsforholdId? og permittering.