Integrasjonstest

Integrasjonstesten består av testcaser som må gjennomføres før finansforetaket kan autoriseres for Lånekassens produksjonsmiljø.

Testbrukere

Oversikt over testbrukere

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon