Integrasjonstesten består av testcaser som må gjennomføres før finansforetaket kan autoriseres for Skatteetatens produksjonsmiljø.

Etter integrasjonstest er utført må følgende rapport fylles ut.

Tesbrukere

Fødselsnr Navn BankID   Min ID  
    Engangskode Passord Passord PIN kode
180177 49532 Karl Karlstad otp qwer1234 password01 12345
010294 13157 Iver Psa Høk otp qwer1234 password01 12345
040578 49687 Morten Minstemann Val-Aa otp qwer1234 password01 12345
180182 00283 Nille Psa Augestad otp qwer1234 password01 12345
070786 00378 Magne Løvik otp qwer1234 password01 12345
02099900434 Tone Olsen otp qwer1234 password01 12345
070786 00380 Nils Nilsen otp qwer1234 password01 12345

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon