Endringsloggen viser til tjeneste hvor dokumentasjon er oppdatert.

Dato Endring i tjeneste
01.04.2022 Konkursbehandling
18.03.2022 Kontrollinformasjon
18.03.2022 Konkursbehandling
16.04.2021 Konkursbehandling
11.03.2021 Data for ajourhold av OTP i privat sektor
17.02.2021 Saldo på studielån
11.02.2021 Kontrollinformasjon
02.02.2021 Kontrollinformasjon
08.01.2021 Kontrollinformasjon
05.01.2021 Syke- og Uføreopplysninger fra NAV
03.12.2020 Kontrollinformasjon
01.12.2020 Konkursbehandling
01.12.2020 Kontrollinformasjon
27.11.2020 Kontrollinformasjon
17.11.20 Kontrollinformasjon
16.11.20 Kontrollinformasjon
23.10.20 Kontrollinformasjon
13.10.20 Kontrollinformasjon
09.10.20 Samtykkebasert Lånesøknad
28.09.20 Kontrollinformasjon
25.09.20 Kontrollinformasjon
24.09.20 Samtykkebasert lånesøknad
23.09.20 Kontrollinformasjon
16.09.20 Kontrollinformasjon
17.09.20 Kontrollinformasjon
09.09.20 Kontrollinformasjon
26.08.20 Syke- og Uføreopplysninger fra NAV
24.08.20 Kontrollinformasjon
19.08.20 Kontrollinformasjon
18.08.20 Kontrollinformasjon
06.07.20 Kontrollinformasjon
02.07.20 Konkursbehandling
18.05.20 Kundeforholdsregister
06.05.20 Kontrollinformasjon
28.04.20 Kundeforholdsregister
25.03.20 Kontrollinformasjon
02.03.20 Kontrollinformasjon
06.01.20 Kundeforholdsregister
02.01.20 Kontrollinformasjon
18.12.19 Kontrollinformasjon
04.12.19 Kontrollinformasjon
05.04.22 Data for ajourhold av OTP i privat sektor
04.5.22 Samtykkebasert lånesøknad
04.5.22 DSOP Fagutvalg
11.5.22 Samtykkebasert lånesøknad
31.5.22 Data for ajourhold av OTP i privat sektor
27.6.22 Data for ajourhold av OTP i privat sektor og Samtykkebasert lånesøknad
11.7.22 Data for ajourhold av OTP i privat sektor
23.9.22 Data for ajourhold av OTP i privat sektor
01.11.22 Data for ajourhold av OTP i privat sektor
29.11.22 Samtykkebasert lånesøknad