Endringsloggen viser til tjeneste hvor dokumentasjon er oppdatert.

Dato Endring i tjeneste
06.07.20 Kontrollinformasjon
02.07.20 Konkursbehandling
18.05.20 Kundeforholdsregister
06.05.20 Kontrollinformasjon
28.04.20 Kundeforholdsregister
25.03.20 Kontrollinformasjon
02.03.20 Kontrollinformasjon
06.01.20 Kundeforholdsregister
02.01.20 Kontrollinformasjon
18.12.19 Kontrollinformasjon
04.12.19 Kontrollinformasjon

https://bitsnorge.github.io/dsop-documentation/dsop_kundeforholdsregister_endringslogg.html