API Portal NAV

I portalen finner du nødvendig informasjon vedrørende API’ene som gjelder for tjenesten Syke -og Uføreopplysninger fra NAV til selskapene. I portalen kan man også se hvor og hvordan man kan søke for å få tilgang til tjenesten. Nav oppdaterer portalen med nødvending informasjon.

API Portal NAV

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Uføre

Uføre

Sykepenger

Under arbeid (kommer i 2020)

Endringslogg

Dato Endring i dokumentasjon