API Portal NAV

I portalen finner du nødvendig informasjon vedrørende API’ene som gjelder for tjenesten Syke -og Uføreopplysninger fra NAV til selskapene. Man kan også se hvor og hvordan man kan søke for å få tilgang til tjenesten. NAV oppdaterer portalen med nødvending informasjon.

Registrering i NAV og innhenting av subscription key gjøres ved å følge linken: API Portal NAV

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Uføre

Uføre

Sykepenger

Under arbeid (kommer i 2020)

Endringslogg

Dato Endring i dokumentasjon