Test- og prodmiljøer

Oversikt over Skatteetatens produksjon- og testmiljøer:

Prodmiljø

Testmiljø

Skatteetatens testmiljøer går mot:

Altinns TT02: https://tt02.altinn.no/
Maskinporten ver2: https://ver2.maskinporten.no/

Informasjon om testdata og nytt testmiljø Skatteetaten

Integrasjonstesten

Integrasjonstesten består av et testdatasett og testcaser som må gjennomføres før pensjonsinnretningen kan autoriseres for NAV og Skatteetatens produksjonsmiljø.

Når integrasjonstest er utført må følgende rapport fylles ut. Pensjonsinnretningen skal kunne fremvise rapporten dersom NAV, Skatteetaten eller Bits ber om det.

Formålet med testdataene

Testdataene vil henge sammen på tvers av API’ene som leveres for OTP, både fra Skatteetaten og NAV, men vi kan ikke garantere at testdataene henger sammen funksjonelt på tvers av andre tjenester som er tilgjengelige for test.

  • Understøtte integrasjonstest mellom NAV, Skatteetaten og Pensjonsinnretningene.
  • Fokus for integrasjonstesten er på grønne løp, og dataene er ikke ment å representere noen uttømmende funksjonell bredde.
  • For funksjonell testing forventes det at den enkelte konsument selv tilrettelegger egne syntetiske testdata, og mocker/simulerer de eksterne tjenestene

Testbrukere

Skatteetaten tilpasser testdatasettet til hver enkelt pensjonsinnretning og testdatasettet vil sendes fra Skatteetaten ved påkobling.

NB: For pensjonskasser med tredjepartsleverandører må det ifb. generering av testdatasettet påberegnes noe lengre tidsløp, da generering av testdata krever ekstra tilrettelegging i Altinns testmiljø (TT02).Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon