Denne siden skal benyttes av finansinsitusjoner som et referansedokument og navigeringsverktøy som gir tilgang til informasjon som er nødvendig for en vellykket etablering av Konkursvarsel.

Onboardingsprosessen

For å sikre en god integrasjon med Brønnøysundregistrene bør finansforetaket følge prosjektets anbefalte onboardingsprosess i 4 faser slik den er beskrevet under.

Prosess Beskrivelse
A – Forberedelse Lese dokumentasjon og vurdere hvordan dette berører finansforetaket og hvordan arbeidet skal organiseres - og når. Igangsette nødvendige tekniske interne bestillinger.
B – Registrering og avtaleinngåelse finansforetaket registrerer seg hos Bits, hvor Bits administrerer signering av avtaler/vilkår.
C – Integrasjon finansforetaket starter implementering av tjenestene og utfører nødvendige interne tester og integrasjonstester mot Brønnøysundregistrene før overgangen til produksjon.
D – Produksjon finansforetaket går over til produksjon.

I de neste kapitlene er det også presentert anbefalinger om hvem som burde fullføre hvilke oppgaver:

  • IT: IT-spesifikke oppgaver

  • Forretning: Oppgaver for forretningssiden som vil implementere løsningen

  • Alle: Alle de ovenfor nevnte miljøene.

A - Forberedelse

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som skal/bør utføres før finansforetaket går til registrering og avtaleinngåelse (B).

Oppgaver    
A-1 Gå gjennom presentasjon av Konkursbehandling for å forstå hva løsningen kan bety for finansforetaket og hva som må til for å lykkes (Alle) Se presentasjon «Introduksjon Konkursbehandling».

B – Registrering og avtaleinngåelse

Oppgaver som må være gjort i forkant av registrering og avtaleinngåelse
A-1
Oppgaver    
B-1 Registrering for Kontrollinformasjon og Konkursbehandling

Dersom finansforetak ikke har sendt inn «Registrering for Kontrollinformasjon og Konkursbehandling» i forbindelse med onboarding av Kontrollinformasjon, må registreringsskjema fylles ut og sendes til Bits.
Registreringsskjema sendes til DSOP@bits.no og Bits vil verifisere innholdet i skjemaet.

Last ned Registreringsskjema her.
B-2 Virksomhetssertifikat for test og produksjon

Bestill test- og produksjonsvirksomhetssertifikat for finansforetak (forretning/IT). Det er også mulig å gjenbruke eksisterende test- og produksjonsvirksomhetssertifikat fra finansforetaket.
Finansforetaket må ha gyldig test- og produksjons-virksomhetssertifikater fra enten:

- Buypass
- Commfides

Virksomhetssertifikatene skal brukes for autentisering.
B-3 Elektronisk signering av Konkursvarselavtale (vilkårsavtale) med Brønnøysundregistrene (Forretning).

Finansforetaket blir kontaktet av Bits for å starte elektronisk signering av levering av Konkursvarsel (e-post fra signant.no til signatar som kan forplikte seg på vegne av foretaket).
Signering av avtale gjøres digitalt via signant.no og administreres av Bits.

C - Integrasjon

Oppgaver som må være gjort i forkant av integrasjon
A-1
B-1, B-2, B-3
Oppgaver    
C-1 Implementere Konkursvarsel iht. API-spesifikasjon. (IT) Se følgende dokumenter:

- API-spesifikasjon Konkursvarsel
- API-spesifikasjon Konkursvarsel Swagger
- Funksjonell spesifikasjon som beskriver leveransene på funksjonelt nivå.

D - Produksjon

Oppgaver som må være gjort i forkant av produksjon
A-1
B-1, B-2, B-3
C-1
Oppgaver    
D-1 Bestille tilgang til test- og produksjonsmiljø.

Etter at vilkårsavtale er signert vil Bits bestille tilgang til test- og produksjonsmiljø for finansforetaket. Finansforetaket kan utføre testing, se Intern testing / kvalitetssikring, men vil ha tilgang til produksjonsmiljø samtidig.
Bits bekrefter til finansforetaket når tilganger er tildelt.

Finansforetaket er da i produksjon.